Statuut taalluister

Versie 1.1

Voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2018.

Statuut

 1. Algemeen
 2. Missie en visie
 3. Wie schrijven hier
 4. Bericht spelregels
 5. Reageren
 6. Commercie
 7. Uitsluiting van aansprakelijkheid
 8. Eigendoms- auteurs- en portretrecht
 9. Eigenaarschap gepubliceerde berichten
 10. Publicatierecht
 11. Verwijdering en aanpassing van gepubliceerde berichten
 12. Beschikbaarheid
 13. Tot slot

 

 1. Algemeen

Taalluister wil een platform bieden aan iedereen die taal omarmt. Op dit medium wordt er naar een zo groot mogelijke diversiteit van taaluitingen gestreefd.
Zo winnen boodschappen aan kracht. En ontstaat er understanding tussen werelden.
De inhoud van de website is idealiter voor het overgrote deel aangemaakt en gepubliceerd door de gebruikers van de site. Iedereen kan daarom artikelen en afbeeldingen plaatsen en reageren op gepubliceerde berichten.

 1. Missie en visie

Een ambitie van taalluister is om komende jaren uit te groeien tot het schrijversplatform met de grootste diversiteit in creatieve of professionele taaluitingen. De bestaande versplintering is nergens voor nodig en staat de boodschap van dichter, componist, rapper, auteur enzovoort in de weg.

Steeds meer mensen gebruiken social media. Social media is echter niet één platform. Er zijn er veel waardoor er versplintering optreedt. Deze versplintering staat de boodschap van dichter, componist, auteur, artiest en het leesgemak van de lezer teveel in de weg.

Ik lees bijvoorbeeld gedichten van mijn vrienden op Instagram. Hun blogs en column op Facebook echter. En dan heb je ook nog allerlei andere platforms op het internet voor personen die zichzelf via geschreven taal willen uiten. Met elk hun eigen regels en webadres.

Dat zijn heuse obstakels waardoor behalve versplintering, voor veel getalenteerde schrijvers ook de drempel wordt verhoogd hun woordvondsten te delen. Terwijl de wereld dat wel zou willen.

Taalluister gaat die drempels vernietigen dan wel verlagen. Door het aanbieden van een platform, maar ook door geen enkele beperking toe te passen bij het publiceren door de gebruiker. De gebruiker is daarin net zo vrij als wanneer het een eigen website betrof. Deze unieke combinatie biedt grote creatieve vrijheid.

 1. Wie schrijven er

Iedereen kan berichten aanmaken en afbeeldingen plaatsen op taalluister. Men moet zich wel eerst registreren op de website. Met de registratie onderschrijven gebruikers dit statuut.

 1. Bericht spelregels

Voor een bericht op taalluister gelden de volgens spelregels:

Algemeen
– geen spam;
– geen porno;
– binnen de wet;
– het is aan taalluister om te bepalen wanneer iets spam of porno is;

Structuur
– de berichten zijn in het Nederlands, Engels of Surinaams;
– feiten moeten kloppen;
– citaten zijn duidelijk herkenbaar en met bron aangeduid.

Opstelling
– columns, blogs en opinies zijn fair en fatsoenlijk;
– De privacy van anderen wordt gerespecteerd.

Onderwerpen
– Alles kan, het enige is dat de tekst de pracht van taal weergeeft. Een recept is dus niet oké. Een presentatie voor je werk kan dat wel zijn;
– Artikelen hebben geen commercieel karakter. Advertorials en andere commerciële uitingen worden alleen na overleg met de redactie en tegen betaling geplaatst.

Twijfel
Bij twijfel over (de inhoud of strekking van) een bericht of onderwerp kun je contact met me opnemen via dit formulier.

 1. Reageren

Iedereen heeft op taalluister de mogelijkheid om te reageren. Daarvoor moet je wel ingelogd zijn. Voor reacties gelden de volgende spelregels:

– Reacties in Engels, Surinaams of Nederlands;
– Iedere reactie heeft betrekking op het artikel waarop gereageerd wordt (on topic).

Er wordt op taalluister soepel gemodereerd. In het kort komt het er op neer dat in principe alleen reacties van de volgende aard worden gemodereerd:

– spam;
– commercieel;
– porno;
– off-topic;
– persoonlijke aanvallen;
– zaken die buiten de wet vallen;
– privacyschendingen

Bij herhaalde overtreding van deze spelregels kan het lidmaatschap bij taalluister worden ingetrokken.

 1. Commercie

Het is mogelijk om te adverteren op taalluister. Ook het plaatsen van advertorials op de website behoort tot de mogelijkheden. Informeer via email naar de tarieven.

Bij betaalde artikelen wordt dit altijd via de melding “(adv)” in de titel van het artikel aangegeven.

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Het is streven om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Door taalluister wordt er geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 1. Eigendoms-, auteurs- en portretrecht

Gebruikers kunnen teksten en afbeeldingen publiceren op de site die het eigendomsrecht het auteursrecht of het portretrecht van derden aantasten. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de gebruiker en taalluister aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inbreuk op het eigendoms-, auteurs- of portretrecht door gebruikers.

Mocht er aangetoond worden dat het eigendoms-, auteurs- of portretrecht van geplaatste tekst en/of beeldmateriaal door gebruikers ligt bij derden, zal taalluister claims voor het verwijderen of aanpassen van het bewuste materiaal bij het eerste gevalideerde verzoek honoreren.

 1. Eigenaarschap gepubliceerde berichten

Taalluister wordt nooit eigenaar van artikelen of afbeeldingen die door u op de website zijn geplaatst. Het intellectueel eigendom van wat u heeft gepubliceerd blijft dus bij u of de geregistreerd rechthebbende van bewust artikel of afbeelding.

Vanwege de opzet is taalluister voor een belangrijk deel afhankelijk van berichten en afbeeldingen die door gebruikers op de site worden geplaatst. Zonder die content kan het bestaan van taalluister in gevaar komen. Daarom houdt taalluister zich in alle gevallen het recht tot publicatie van op de website gepubliceerde berichten voor.

 1. Verwijderen en aanpassen van gepubliceerde berichten

Taalluister is vanwege de opzet voor een belangrijk deel afhankelijk van berichten en afbeeldingen die door gebruikers op de site worden geplaatst. Zonder die content kan het bestaan van taalluister in gevaar komen. Daarom behoudt taalluister het recht tot publicatie op eenmaal op de site gepubliceerde content. Gebruikers hebben bij taalluister niet de mogelijkheid om gepubliceerde berichten te verwijderen. Wijziging van door gebruiker gepubliceerde berichten en afbeeldingen is door gebruiker wel mogelijk.

Ten aanzien van genoemde wijzigingen is de website zo ingesteld dat gebruikers in alle gevallen wijzigingen op gepubliceerde berichten ter accordatie aan de beheerders van taalluister aanbieden. Dit is een automatisch proces.

De beheerders van taalluister beslissen vervolgens of deze wijzigingen worden doorgevoerd.

 1. Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 1. Tot slot

Door gebruik te maken van taalluister, onderschrijft u de spelregels zoals deze in dit statuut zijn vastgelegd.