Colofon

Taalluister wil een platform bieden aan eenieder die taal omarmt. Op dit medium wordt er naar een zo groot mogelijke diversiteit van taaluitingen gestreefd.
Zo winnen boodschappen aan kracht. En ontstaat er understanding tussen werelden.
De inhoud van de website is idealiter voor het overgrote deel aangemaakt en gepubliceerd door de gebruikers van de site.

Contact en ondersteuning
Voor het beantwoorden van jouw vragen zijn er bij taalluister verschillende kanalen ingericht. De meest betrouwbare is via dit emailformulier.
Ook via facebook kan er contact gemaakt worden. Via messenger ook goed bereikbaar

Financiën
Taalluister heeft geen winstoogmerk. De website wordt in stand gehouden door vrijwillige inzet en de bijdrage van donateurs.